AssurMiFID

Li-Z is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels” en deelt u in u dit verband volgende informatie mee:

  • Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be.
  • Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons op kantoor. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de ombudsdienst verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeüssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman.as www.ombudsman.as.
  • Li-Z biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan. Polisvoorwaarden kan u steeds opvragen . Nummers van de takken en de titulatuur: 21 Levensverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen; 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen; 26: Kapitalisatieverrichtingen;
  • De assurMIFID-gedragsregels legt ons op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Ons belangenconflictenbeleid kan u steeds opvragen.
  • Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.

 

Li-Z Comm. V.
Veurnekeiweg 3
8670 Wulpen
RPR 0502 336 868
Verzekeringsmakelaar FSMA nr. 113417 A

Gsm 0488 868969
Email lisette@li-z.be
Enkel communicatie in het Nederlands